Hoe gaat dat in de praktijk?

In mijn begeleiding ben ik gericht op een kortdurende (5 à 6 gesprekken van max. 1 ½ uur), doelgerichte aanpak.

Vrijblijvend kennismaking gesprek
Het eerste gesprek is oriënterend en vrijblijvend. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Je merkt snel genoeg of er een ´klik´ is en of mijn aanpak past bij jouw leerdoelen. Samen stemmen we af op wat we van elkaar mogen verwachten.
Ik luister naar je verhaal, naar wat jij ervaart en naar de vragen die je hebt.

Intake
Als je besluit om door te gaan, gaan we jouw thema´s verder uitdiepen en duidelijke afspraken maken over de aanpak. Samen onderzoeken we je vraag/klacht en ik help je om jouw doelen (het verwachte eindresultaat) te formuleren.

Vervolggesprekken
Tijdens de vervolggesprekken onderzoek je je gedachten, gevoelens en gedrag. Als begeleider luister ik, stel ik vragen, geef feedback en nodig je uit nieuwe mogelijkheden te onderzoeken.
Vervolgens richten we ons op het ontwikkelen van wat nodig is en het toewerken naar de doelen. Mogelijkheden en alternatieven onderzoekend, belemmeringen opheffend. We onderzoeken keuzes en eigen verantwoordelijkheid. Het nieuw te leren gedrag ga je oefenen.

Afhankelijk van jouw vraag kan het een diepgaand persoonlijk onderzoek en proces worden, of juist een meer praktisch gericht traject. Het gaat er om wat je NU nodig hebt. De begeleiding is altijd afgestemd op jou.


Afronding
De laatste fase van de gesprekken is gericht op afsluiten van het traject, afscheid nemen en zelfstandig verder gaan.