Tarieven

Tarieven voor particulieren

Kennismakingsgesprek (max. 1 uur)                            

Intake (max. 1½ uur)                                                    

Individueel Coaching gesprekken (max. 1 ½ uur)


Tarieven voor bedrijven en organisaties op aanvraag


Mogelijkheden voor vergoedingen

Via de werkgever:
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan de kosten van een coachtraject. Bovendien wordt een coaching traject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 
Via de Arbodienst van je bedrijf:
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid.

Via de belasting:
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten in sommige gevallen inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. 


Bedrijfskosten voor zelfstandigen:
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dat geval is de BTW (21%) terug te vorderen.
 
Via het UWV
Als je een uitkering via het UWV ontvangt, dan kun je informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van re-integratie en/of herstel. Het UWV heeft speciale regelingen voor 50+-ers m.b.t. scholingskosten. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.
Gratis

€ 60,- incl. 21% btw

€ 60,- incl. 21% btw