Voor werkgevers

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit, wendbaarheid en omgaan met veranderingen zijn op dit moment kernwoorden binnen HRM. Medewerkers lopen hier soms op vast, blijven hangen in oude patronen, denken vooral 'waarom niet' in plaats van 'hoe wel' en hebben behoefte om nieuwe inzichten te krijgen met hulp van een onafhankelijke, objectieve en professionele coach.


Voorkomen van ziekteverzuim

Medewerkers hebben in hun persoonlijke leven soms uitdagingen die het zakelijk functioneren negatief beïnvloeden en in sommige gevallen zelfs ziekteverzuim tot gevolg kan hebben. Ik kan u ondersteuning bieden, werk probleemoplossend en help uw medewerker tot inzichten te komen waardoor hij/zij meer veerkracht en flexibiliteit ontwikkelt.


Coachgesprekken

Ik kan met uw medewerkers onder en buiten werktijd gesprekken voeren. Zowel in de coachpraktijk, op een externe locatie, of bij medewerkers thuis.